Thứ Tư, 28/02/2024
Ngày đăng: 10/12/2021 / Lượt xem: 123

Quyết định về việc phê duyệt và công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021

Xem tại đây.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Du lịch