Thứ Tư, 28/02/2024
Ngày đăng: 03/10/2022 / Lượt xem: 426

Tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022

          Được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 vào ngày 30/9/2022 tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

          Các hoạt động diễn ra nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

 

   

Văn nghệ chào mừng mở đầu chương trình buổi lễ

 

          Đến tham dự lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và trao giải Cuôc thi Đại sứ Văn hóa đọc, giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, tổ chức xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; đại diện Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2022; đại diện các trường, các đơn vị có thí sinh đạt giải; các tập thể, cá nhân đạt giải và 300 học sinh khối Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

          Tại buổi Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và trao giải Cuôc thi Đại sứ Văn hóa đọc, giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, đồng chí Phạm Duy Hưng - ủy viên BTVTU- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - ủy viên BTVTU- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (Nguồn: Thư viện tỉnh Bắc Kạn)

 

          Trong nội dung phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, đồng chí Phạm Duy Hưng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, phát triển nền kinh tế số, xã hội số thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và các cơ sở giáo dục; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, tổ chức các chuyên đề tập huấn kiến thức cơ bản về nội dung chuyển đổi số, nâng cao kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có kinh nghiệm trong phong trào khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập; Tổ chức tốt chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030 và chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh hoạt động của trung tâm học tập cộng động; Tiếp tục hoạt động có nhiều hình thức khuyến khích phát triển văn hóa đọc, khẳng định phát triển văn hóa đọc là điền kiện cần thiết cho mục tiêu nâng cao dân trí và học tập suốt đời để thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và sự hưởng ứng của các em học sinh tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023. Phấn đấu tăng chỉ số phát triển văn hóa đọc, phấn đấu trung bình mỗi người dân đọc 1 cuốn sách/năm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân tiếp cận, hưởng ứng thông tin, kiến thức nhanh chóng phát triển; Nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc trong các thiết chế văn hóa thể thao phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, tích cực huy động nguồn xã hội hóa để phục vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

          Tại buổi Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, trong đó:

          Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, Ban tổ chức đã trao giải cho 69 cá nhân đạt giải (03 danh hiệu đại sứ văn hóa đọc, 03 giải Nhất, 06 giải Nhì, 12 giải Ba và 45 giải Khuyến khích), trao 09 giải chuyên đề và 06 giải cho tập thể.

Đồng chí Hoàng Thị Tho - Phó Giám đốc Sở VHTTDL trao giải và phần thưởng cho cá nhân đạt giải

          Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, Ban Tổ chức đã trao giải cho ho 26 tập thể, cá nhân (22 giải thưởng chính: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 10 giải Khuyến khích), 02 giải chuyên đề và 02 giải phụ cho Cá nhân/Tập thể.

Đồng chí Đoàn Văn Hương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao giải và phần thưởng cho cá nhân đạt giải (Nguồn: Thư viện tỉnh Bắc Kạn)

          Để tiếp tục động viên, biểu dương những cá nhân có thành tích trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh đã khen thưởng cho 84 cá nhân đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022.

 

Đồng chí Triệu Đức Lân - Nguyên PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao giải và phần thưởng cho tập thể và cá nhân đạt giải

 

          Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm, trong những năm qua để đạt được những thành tích đáng khích lệ là nhờ có sự chỉ đạo, triển khai tốt của các đơn vị, địa phương. Với những nỗ lực cố gắng đó, Giám đốc Sở VHTTDL quyết định tặng giấy khen cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Cuộc thi gồm: Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Giáo dục Trung học cơ sở - Sở Giáo dục và Đào tạo; Thư viện tỉnh Bắc Kạn; Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn; Phòng GD&ĐT huyện Pác Nặm; Phòng GD&ĐT huyện Ngân Sơn.

 

Đồng chí Hoàng Thị Tho - Phó Giám đốc Sở VHTTDL trao giấy khen cho các tập thể

 

          Lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và hoạt động tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 nhằm tạo động lực, khuyến khích các thí sinh tích cực tham gia các kỳ thi tiếp theo, qua đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, trong thư viện và trong mỗi gia đình góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy khả năng sáng tác văn học, nghệ thuật trong thế hệ trẻ, đa dạng các hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng thúc đẩy xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời./.

Nguồn tin: Thu Hằng