Ngày đăng: 26/03/2021 / Lượt xem: 478

Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Cao Tân, huyện Pác Nặm

          Ngày 25/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Cao Tân, huyện Pác Nặm với hơn 100 đại biểu và học viên tham dự gồm: Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác gia đình của phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình xã, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, đại diện một số hộ gia đình thuộc các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương lựa chọn triển khai Mô hình, trưởng thôn và chi hội trưởng Chi hội phụ nữ các thôn thuộc xã Cao Tân, huyện Pác Nặm.

          Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã truyền đạt các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực gia đình và kỹ năng tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Bà Hoàng Thị Tho - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

          Việc tiếp tục triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; khuyến khích phát huy các giá trị truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp và cũng là hoạt động để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, hạnh phúc, cung cấp kiến thức, kỹ năng về nhận diện bạo lực gia đình, ngăn ngừa, ứng xử giải quyết mâu thuẫn.v.v.. tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.

Nguồn tin: Kim Chinh

Bài viết cùng chuyên mục