Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 25/03/2021 / Lượt xem: 162

Trong tháng 3 nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3).

      Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức truyền thông, diễu hành nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) tại thành phố Bắc Kạn; căng treo băng rôn tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) tại thành phố Bắc Kạn; biên soạn, in và phát hành nội dung tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình gửi đến Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, các thôn, bản, các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; cung cấp nội dung tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến các tổ chức chính trị - xã hội để phối hợp tuyên truyền.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoạt động truyền thông tại địa bàn thành phố Bắc Kạn

 

     Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Công an tỉnh….; các huyện, thành phố kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động như: UBND huyện Chợ Đồn, huyện Na Rì, huyện Chợ Mới.

     Các hoạt động được tổ chức phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình tiến tới sự hạnh phúc và thịnh vượng chung toàn xã hội, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng xã hội thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc./.

Nguồn tin: Kim Chinh