Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 07/05/2020 / Lượt xem: 173

Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, các di sản văn hóa phi vật thể, ẩm thực văn hóa của địa phương năm 2020 tại huyện Chợ Đồn.

      Ngày 07/5/2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn ký kết Kế hoạch phối hợp số 135/KHPH-SVHTTDL - UBND về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, các di sản văn hóa phi vật thể, ẩm thực văn hóa của địa phương năm 2020 tại huyện Chợ Đồn.

     Thiết thực các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020. Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã triển khai xây dựng tại địa phương, Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào ngày 19/6/2020, tại huyện Chợ Đồn.

      Tham gia Hội thi có 8 đội được lựa chọn từ 04 đơn vị triển khai xây dựng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện (xã Đại Sảo, xã Phương Viên, xã Lương Bằng, xã Yên Phong) và mời thêm 04 đơn vị chưa được xây dựng mô hình về công tác gia đình (thị trấn Bằng Lũng, xã Nghĩa Tá, xã Xuân Lạc, xã Yên Thượng) thành lập đội tham gia Hội thi. Mỗi đội tham gia sẽ thực hiện 3 phần thi là chào hỏi, kiến thức và kỹ năng tuyên truyền. Đồng hành cùng Hội thi, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện; UBND các xã trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa, các sản phẩm đặc sản từ nông, lâm sản, ẩm thực mang đặc trưng của từng địa phương./.

Nguồn tin: Kim Chinh

Bài viết cùng chuyên mục