Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 09/09/2019 / Lượt xem: 175

Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã năm 2019

          Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình góp phần giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp, từng bước hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đào tạo về số lượng và chất lượng, phát huy hiệu quả nguồn lực hoạt động tại cơ sở, hướng đến xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Thực hiện Kế hoạch công tác gia đình năm 2019, trong tháng 8/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm tổ chức 05 lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã năm 2019.

 

Lớp tập huấn tổ chức tại huyện Chợ Đồn

 

          Với gần 390 học viên tham dự gồm cán bộ phụ trách công tác gia đình cấp huyện, xã, các và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các thôn, bản thuộc danh mục các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên đã truyền tải, trao đổi những nội dung như: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; kết quả thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011 - 2020, dự kiến công tác gia đình giai đoạn 2025-2030; giáo dục giới tính, phòng ngừa xâm hại tình dục; kỹ năng ứng xử trong gia đình. Thông qua các nội dungtrao đổi, chia sẻ tới các học viên sẽ là những kiến thức và kỹ năng cơ bản phục vụ thiết thực việc thực hiện nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại địa phương, cơ sở./.

Nguồn tin: Vi Kim Chinh

Bài viết cùng chuyên mục