Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 11/08/2017 / Lượt xem: 163

Hội nghị thực thi pháp luật và lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực phía Bắc

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên phát biểu khai mạc Hội nghị

 

          Ngày 10/8/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị thực thi pháp luật và lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan khu vực phía Bắc. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên, lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả, đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của 21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo của các quận, huyện, phòng Văn hóa và Thông tin thuộc thành phố Hà Nội.

 

          Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Cục Bản quyền tác giả đã trình bày về Hệ thống pháp luật - quản lý - thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam; Báo cáo viên của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày nội dung “Hoạt động thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan”. Đồng thời, tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe tham luận của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội; các ý kiến trao đổi, thảo luận về công tác thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan và góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

          Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp, trao đổi thảo tuận tại Hội nghị. Cục Bản quyền tác giả sẽ tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. Đồng chí Cục trưởng cũng nhấn mạnh việc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả hơn nữa giữa việc quản lý nhà nước, việc thanh kiểm tra đối với hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời các địa phương kịp thời đề xuất, có những giải pháp, phương án tháo gỡ những khó khăn tại địa phương nhằm bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả./.

Nguồn tin: Vi Kim Chinh