Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 20/06/2014 / Lượt xem: 135

Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

         Ngày 13/6/2014, Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch số 122/KH-SVHTTDL về tổ chức Hội nghị tuyên truyền Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” năm 2014. Nhằm tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo tính kế thừa những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy vai trò của nữ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nêu cao vai trò người phụ nữ trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, giữ gìn văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế xã hội.

         Theo Kế hoạch, chương trình hội nghị sẽ được tổ chức từ tháng 7-11/2014 tại 05 xã gồm: Xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì;  Xã Xuân La, huyện Pác Nặm; Xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn; Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới; Đại Sảo, huyện Chợ Đồn. Tham dự hội nghị là các thành phần đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở xã, đại diện các hộ gia đình ở cơ sở.

         Tại Hội nghị các thành viên tham dự sẽ được tìm hiểu về: Tổng quan về Đề án 343PN, cơ sở nền tảng hình thành và phát triển phẩm chất, đaọ đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; 4 phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang góp phần xây dựng, củng cố phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam./.

Nguồn tin: Hà Thị Kim Oanh