Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 09/01/2022 / Lượt xem: 152

Thử tính năng tin bài

          Ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn thông tin: Địa phương có một dự án khoa học công nghệ bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể Khu vực hồ Ba Bể gắn với phát triển du lịch, theo đó có 8 sản phẩm được nêu ra. Đặc biệt nổi trội là xây dựng các đội văn nghệ của 9 đồng bào các dân tộc thiểu số hàng ngày lao động sản xuất nhưng buổi tối, lúc rỗi và ngày lễ phục vụ du khách.

          Ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn thông tin: Địa phương có một dự án khoa học công nghệ bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể Khu vực hồ Ba Bể gắn với phát triển du lịch, theo đó có 8 sản phẩm được nêu ra. Đặc biệt nổi trội là xây dựng các đội văn nghệ của 9 đồng bào các dân tộc thiểu số hàng ngày lao động sản xuất nhưng buổi tối, lúc rỗi và ngày lễ phục vụ du khách.

chú thihcs

          Ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn thông tin: Địa phương có một dự án khoa học công nghệ bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể Khu vực hồ Ba Bể gắn với phát triển du lịch, theo đó có 8 sản phẩm được nêu ra. Đặc biệt nổi trội là xây dựng các đội văn nghệ của 9 đồng bào các dân tộc thiểu số hàng ngày lao động sản xuất nhưng buổi tối, lúc rỗi và ngày lễ phục vụ du khách.

          Xem thêm chi tiết tại liệu

Tải file word tại đây

Nguồn tin: Admin