Thứ Tư, 28/02/2024
Ngày đăng: 13/04/2023 / Lượt xem: 121

Quyết định về việc công khai giao kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Quyết định về việc công khai giao kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 .

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nguồn tin:

Bài viết cùng chuyên mục