Thứ Tư, 28/02/2024
Ngày đăng: 29/07/2022 / Lượt xem: 73

Thông báo về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án Thư viện số tỉnh Bắc Kạn

Thông báo về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án Thư viện số tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nguồn tin: