Thứ Tư, 28/02/2024
Ngày đăng: 26/04/2022 / Lượt xem: 73

Quyết định về việc kiện toàn Tổ tham mưu xây dựng Đề án Thư viện số tại Thư viện tỉnh Bắc Kạn

Quyết định về việc kiện toàn Tổ tham mưu xây dựng Đề án Thư viện số tại Thư viện tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết tại file đính kèm

Nguồn tin: