Thứ Tư, 28/02/2024
Ngày đăng: 31/08/2023 / Lượt xem: 126

Kết quả kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023

          Từ ngày 23 – 25/8/2023, Đội kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tại khu du lịch hồ Ba Bể theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Đội kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn và Công văn số 109/TTr-DL ngày 15/8/2023 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023.

          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch; kết hợp kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng, chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc; công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở lưu trú du lịch.

          Qua kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch tại Khu du lịch Ba Bể. Đội kiểm tra ghi nhận: Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch được kiểm tra chấp hành đúng quy định về thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch đúng theo quy định của Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Thực hiện việc niêm yết công khai giá cả hàng hóa, dịch vụ; gắn nội quy, sơ đồ phòng nghỉ tại khu vực đón tiếp khách; nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy tại nơi dễ thấy, dễ đọc theo quy định. Thực hiện cam kết về công tác phòng, chống mại dâm và các tệ nạn xã hội khác tại cơ sở. Chủ động vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực kinh doanh, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, sẵn sàng đón tiếp, phục vụ  khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02-9.

           Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đồng thời phục vụ ăn uống theo nhu cầu của khách tại cơ sở, chủ cơ sở đã tham gia tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồ uống và một số hàng hóa bày bán tại một số cơ sở lưu trú du lịch còn hạn sử dụng, có tem nhãn, xuất xứ hàng hóa theo quy định. Một số cơ sở lưu trú du lịch ngoài hoạt động kinh doanh lưu trú, ăn uống còn phối hợp với Đội văn nghệ của các thôn, bản tổ chức biểu diễn, giao lưu văn nghệ lửa trại cho khách du lịch nghỉ tại cơ sở, các chương trình diễn ra đảm bảo an toàn, lành mạnh, tạo ấn tượng tốt cho khách du lịch tại địa phương.

          Thông qua hoạt động kiểm tra, Đội kiểm tra kết hợp tuyên tuyền quy định của pháp luật về thực hiện thống kê khách du lịch định kỳ, đồng thời nhắc nhở các cơ sở lưu trú du lịch thường xuyên chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ khách du lịch gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; quan tâm cử người của cơ sở tham gia các hội nghị tập huấn về du lịch, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách du lịch theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch Bắc Kạn nói chung, du lịch Ba Bể nói riêng ngày càng phát triển bền vững./

Văn bản, tài liệu đính kèm 

(1) Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Đội kiểm tra văn hóa, thể thao và du lịch liên ngành tỉnh Bắc Kạn;

(2) Công văn số 109/TTr-DL ngày 15/8/2023 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2023.

Nguồn tin: Ngôn Thị Ngọc - Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bắc Kạn