Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 06/10/2023 / Lượt xem: 93

Hội nghị tập huấn hướng dẫn điền phiếu điều tra Di sản Văn hóa truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn huyện Ba Bể và huyện Chợ Đồn

      Thực hiện Kế hoạch  số 174/KH-UBND  ngày  10/3/2023  của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (Dự án 6) phát triển kinh tế - xã  hội vùng đồng  bào  dân  tộc  thiểu  số và  miền núi năm 2023; Kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL ngày 24/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Kế hoạch số 143/KH-BT ngày 09/6/2023 của Bảo tàng tỉnhthực hiện khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

      Để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung trên hiệu quả, đồng thời đảm bảo tiến độ thời gian, kế hoạch đề ra. Trong hai ngày 30/9 và ngày 01/10/2023. Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND huyện Ba Bể và UBND huyện Chợ Đồn tổ chức tập huấn hướng dẫn điền phiếu điều tra Di sản văn hoá truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn toàn huyện…Đến dự lễ khai mạc Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Đồng chí: Lý Thị Thịnh- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Bể dự khai mạc Hội nghị

Đồng chí: Nông Văn Dương- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn dự khai mạc Hội nghị

      Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức hiểu sâu hơn về Di sản Văn hóa đối với các thành viên là người có uy tín được lựa chọn đại diện cho dân tộc mình để điền phiếu điều tra Di sản văn hóa truyền thống...

Đồng chí: Nông Khánh Hoàn- Giám đốc Bảo tàng tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

      Việc điền phiếu điều tra Di sản văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần nhận diện giá trị Di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số…, từ đó đánh giá, phản ánh chân thực, hiện trạng, sức sống, nhận diện được những di sản văn hoá tiêu biểu, có tiềm năng trong bảo tồn Di sản để triển khai kịp thời các đề án/dự án bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa truyền thống góp phần tích cực trong việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, qua đó ngăn chặn nguy cơ mai một, thất truyền lưu giữ các Di sản văn hóa truyền thống…, phát huy phục vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương cũng như trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn./.

Hình ảnh lớp tập huấn những người uy tín và am hiểu di sản văn hóa truyền thống dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nguồn tin: Nông Thị Huệ - Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn