Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 06/10/2023 / Lượt xem: 76

Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023

      Sáng ngày 06/10/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã.

      Dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí: Trần Minh Tân - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu tại Hội nghị

      Về phía doanh nghiệp có: Lãnh đạo Công ty Cổ phần FPT; Lãnh đạo Công ty Cổ phần Misa; Lãnh đạo các Doanh nghiệp bưu chính - viễn thông, Công nghệ thông tin và Ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn tỉnh.

      Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với mục đích đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

      Hưởng ứng quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 02/10/2022 chọn ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn.

      Năm 2023 là năm thứ 2 tỉnh Bắc Kạn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn. Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra hết sức phong phú và sôi động. Cụ thể, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 diễn ra từ ngày 10/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham gia; việc phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện; ngày hội phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số được tổ chức tại các địa phương, trong đó UBND huyện Bạch Thông và UBND xã Quang Thuận đã tích cực tổ chức Ngày hội chuyển đổi số năm 2023 với chủ đề tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị - đây là một hành động hết sức cụ thể,có tính lan tỏa cao mà các đơn vị, địa phương khác cần nghiên cứu, học tập, triển khai.

      Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Chuyển đổi số không phải là một khái niệm trừu tượng, xa vời, không thiết thực với bản thân. Trên thực tế chúng ta đang sống trong thời kỳ mà chuyển đổi số là xu thế tất yếu; nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đã và đang tham gia vào quá trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực quản lý, giáo dục, y tế, kinh tế…tuy nhiên chưa ý thức được những gì đang diễn ra chính là quá trình chuyển đổi số.

      Chủ đề của năm quốc gia về dữ liệu số 2023 là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới” hướng đến việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công “lấy người sử dụng làm trung tâm”, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp “dựa trên dữ liệu số” và nâng cao năng suất lao động của đội ngũ công chức, viên chức người lao động của cơ quan nhà nhà nước “dựa trên nền tảng số, dữ liệu số” từ đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

      Chuyển đổi số là việc khó, việc mới và là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cần huy động các nguồn lực để tập trung triển khai thực hiện và chìa khóa để đẩy nhanh sự chuyển đổi nhận thức nằm ở trong “nhận thức”, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Thông qua nội dung trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, triển khai hoạt động chuyển đổi số, không có khái niệm ủy quyền trong chuyển đổi số. mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp cần nhận thức rõ hơn nữa về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số trước khi có hành động cụ thể để thực hiện.

      Hội nghị đã trình chiếu video phóng sự phản ánh về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023 với một số điểm nhấn: Kết quả triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; kết quả triển khai Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại 08 xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023 và kết quả thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại 8 xã/phường trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

      Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham luận về công tác chuyển đổi số. Tiến sĩ Trần Minh Tân, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược - Bộ Thông tin và Truyền thông tham luận về vai trò của dữ liệu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến lược dữ liệu quốc gia; một số trao đổi định hướng phát triển dữ liệu số tại Bắc Kạn.Công ty Cổ phần Misa tham luận về giải pháp nền tảng số MAKE IN VIETNAM thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tỉnh Bắc Kạn.UBND phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn tham luận về thí điểm triển khai chuyển đổi số trên địa bàn. Những nội dung được chia sẻ đều vô cùng thiết thực và hữu ích đối với chính quyền các cấp, người dân và doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số.

Tiến sỹ Trần Minh Tân - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Thông tin và Truyền thông tham luận tại Hội nghị

Ông Trịnh Văn Biển - Giám đốc Chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Misa tham luận tại Hội nghị

Phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn tham luận tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đã công bố Quyết định số: 1792/QĐ-BTC ngày 04/10/2023 của Ban Tổ chức về việc công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 và trao giải cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất tại cuộc thi

      Đây là cuộc thi dành cho Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, được chia thành 02 nhóm đối tượng tham gia gồm: Nhóm 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang của tỉnh. Nhóm 2: Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

      Chính thức diễn ra bắt đầu từ 00h00’ ngày 10/9/2023 và kết thúc vào 24h00’ ngày 30/9/2023 (20 ngày), Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 đã thu hút sự tham gia của 21.217 người dự thi, trong đó: CBCCVC, lực lượng vũ trang: 19.146; Nhân dân trên địa bàn: 2.071, chiếm 6,54% dân số tỉnh. Số người trả lời đúng cả 30 câu hỏi là 2.281.Kết quả, có 21 tập thể và 62 cá nhân đạt giải (chi tiết danh sách tập thể và cá nhân đạt giải tại đây ).

Các đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày

Các đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày

Các đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày

      Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu cấp tỉnh đã tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm chuyển đổi số của các doanh nghiệp: Viettel Bắc Kạn, VNPT Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Misa, Công ty TNHH Công nghệ cao Quyền Quý. Cùng với đó, các hoạt động trực tiếp hướng dẫn cấp chữ ký số miễn phí cho người dân và tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp... đã diễn ra tại khuôn viên Hội nghị./.

Nguồn tin: Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn