Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 29/11/2023 / Lượt xem: 38

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nguồn tin:

Bài viết cùng chuyên mục