Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 25/01/2013 / Lượt xem: 137

Bắc Kạn: Tổng kết công tác văn hóa thể thao và du lịch năm 2012

          Năm 2012, hoạt động lễ hội văn hóa được các địa phương quan tâm chỉ đạo, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên, kịp thời, từ đó công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong toàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt so với các năm trước đây. Công tác nghệ thuật biểu diễn và công tác điện ảnh được thực hiện tốt. Trong năm, đã tổ chức được 1.403 buổi chiếu phim video, 200 buổi chiếu phim nhựa phục vụ đồng bào vùng cao; tổ chức 79 buổi chiếu phim lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tội phạm cho hơn 7.000 lượt người xem.

 

Tập thể và cá nhân được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2020

 

          Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục phát triển, chất lượng phong trào được chú trọng và có nhiều tiến bộ. Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện kịp thời, chặt chẽ; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò của gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thông qua các hội nghị nói chuyện chuyên đề hay tuyên truyền trực tiếp đến các hộ gia đình ở cơ sở và tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt câu lạc bộ, tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình, qua băng rôn, khẩu hiệu.

          Về thể dục thể thao, các chỉ tiêu cơ bản về thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đều đạt được kết quả khả quan. Tỷ lệ gia đình thể thao, người tập thể thao thường xuyên tăng so với năm trước. Chỉ tiêu về số người tập luyện thể thao thường xuyên là 24,5%, tỷ lệ hộ gia đình thể thao 10,8%. Thể thao thành tích cao đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt, năm 2012, tỉnh có 01 vận động viên (VĐV) đạt kiện tướng Quốc gia bộ môn bắn cung và 01 VĐV đạt cấp I Quốc gia tại Giải Tay cung xuất sắc toàn quốc lần thứ IX.

          Về du lịch, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được củng cố và nâng cao hiệu quả. Việc liên kết với các địa phương trong khu vực để hình thành các khu, tuyến điểm du lịch được quan tâm và thực hiện đồng bộ, đặc biệt với việc đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể và thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III đã tạo cơ hội mới để tỉnh phát triển du lịch. Lượng khách du lịch quốc tế và nội địa tiếp tục tăng trưởng. Năm 2012, Bắc Kạn đã đón khoảng 230.000 lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng, trong đó khách nội địa 218.770 lượt, khách quốc tế 11.230 lượt. Doanh thu ước đạt 161 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng buồng ước đạt 53%.

          Để bổ sung hoàn thiện báo cáo và đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm tới, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề xuất phương hướng nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 như: Tăng cường thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu; tiếp tục phát triển các môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của tỉnh, mở rộng giao lưu và hợp tác về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các tỉnh, khu vực và toàn quốc; cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân; xây dựng gia đình đoàn kết, hòa thuận, bình đẳng, hạnh phúc, kỷ cương, nền nếp, phát triển bền vững; ngăn chặn nguy cơ xuống cấp của các di tích và khắc phục sự mai một của các di sản văn hóa; tăng cường công tác thông tin xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          Dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2020./.

Nguồn tin: Thu Trang