Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 06/02/2013 / Lượt xem: 154

Họp Ban chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2013

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ IV, năm 2013. 

          Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII chính thức thi đấu 12 môn gồm: Bóng đá, bóng chuyền, chạy Việt dã, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, cầu lông, điền kinh, đẩy gậy, tung còn, kéo co, bắn nỏ. Các môn sẽ chia thành 2 giai đoạn thi đấu. Giai đoạn thi đấu trước Đại hội gồm các môn: Chạy việt dã, bóng chuyền, bóng bàn, cờ tường, cờ vua. Giai đoạn thi đấu trong thời gian tổ chức Đại hội gồm các môn: Bóng đá, cầu lông, điền kinh, đẩy gậy, tung còn, kéo co, bắn nỏ, đá cầu. Thời gian thi đấu bắt đầu từ tháng 3 năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2013.

          Đại hội TDTT các cấp lần thứ IV, năm 2013 là hoạt động nhằm tập trung các nguồn lực của đơn vị, địa phương phát triển và nâng cao thành tích thi đấu thể thao, tuyển chọn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp tỉnh và tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Thông qua Đại hội còn nhằm đánh giá toàn diện kết quả phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh giai đoạn 2009 - 2013.

          Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Triệu Đức Lân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ IV, đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quan tâm hướng dẫn các xã, phường, thị trấn về chuyên môn, nghiệp vụ... Yêu cầu cụ thể đối với các sở, ngành liên quan chuẩn bị cho Đại hội như thành lập Ban tổ chức, kinh phí, lựa chọn các môn thể thao thi đấu, điều chỉnh thời gian phù hợp, đảm bảo kế hoạch đã đề ra, cấp xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội xong trong 30/5/2013; cấp huyện, ngành trước tháng 10/2013./.

Nguồn tin: Thu Trang