Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 29/10/2020 / Lượt xem: 159

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020

          Ngày 27/10/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020 đã ban hành Công văn số 1237/BTC-QLVH về việc Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" năm 2020.

          Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật, cập nhật quy định mới, xây dựng và hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

          Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: http://sovhttdl.backan.gov.vn

Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 08h 00’ ngày 01/11/2020 và kết thúc lúc 08h 00’ ngày 30/11/2020.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn tin: