Thứ Sáu, 01/03/2024
Ngày đăng: 23/08/2023 / Lượt xem: 66

Công tác tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

      Để đảm bảo việc thi tuyển viên chức đúng quy định của pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Hội đồng tuyển dụng và xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022. Hội đồng tuyển dụng viên chức đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ việc xác định vị trí việc làm, nhu cầu đăng ký tuyển dụng đến xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và các công tác tổ chức trước, trong và sau kỳ tuyển dụng.

      Hội đồng tuyển dụng viên chức đã tiếp nhận 18 phiếu đăng ký dự thi và 18 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (Vòng 2). Gồm các thí sinh dự thi môn chuyên ngành tại các vị trí: Vị trí làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; tại Đoàn Nghệ thuật Dân tộc, Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch.

      Ngày 17,18/6/2023, kỳ thi tuyển viên chức đã diễn ra một cách nghiêm túc, khách quan, chất lượng, công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật và tính cạnh tranh để tuyển chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; Hội đồng tuyển dụng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát Ban đề thi, Ban kiểm tra sát hạch, Tổ phục vụ ... nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.

      Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chấp hành nghiêm nội quy, quy chế thi và bình tĩnh, tự tin để thực hiện bài thi đạt kết quả cao nhất.

      - Kết quả: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tuyển dụng được 07 viên chức cho các vị trí dự tuyển, gồm: 02 vị trí làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT; 03 vị trí làm việc tại Đoàn Nghệ thuật Dân tộc; 01 vị trí làm việc tại Bảo tàng; 01 vị trí làm việc tại Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch .

      Việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức là khâu quan trọng để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển dụng, lựa chọn được những người có năng lực, trình độ chuyên môn, đủ phẩm chất đạo đức, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung và ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh nhà nói riêng.

Đính kèm: 
Quyết định số 269/QĐ-SVHTTDL ngày 07/7/2023 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức, chỉ tiêu năm 2022  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguồn tin: Phạm Thị Thảo - Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bài viết cùng chuyên mục