Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 17/02/2020 / Lượt xem: 118

Kế hoạch thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750

      Kế hoạch thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 750.

     Thông tin chi tiết xem tại đây.

Nguồn tin: Văn phòng