Ngày đăng: 12/05/2022 / Lượt xem: 526

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

          Ngày 10/5/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể. Với hơn 90 đại biểu và học viên tham dự gồm: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác gia đình, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Bể, thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể (địa phương lựa chọn triển khai mô hình).

          Tại lớp tập huấn, các đại biểu, học viên đã được các báo cáo viên là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên gia tư vấn tư vấn giới và gia đình - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu các nội dung chủ yếu về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Bạo lực gia đình và kỹ năng tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Hội nghị tập huấn tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

 

          Việc triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với mục đích xây dựng một nền đạo đức gia đình mới, tiến bộ với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đạo đức xã hội; nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân góp phần đảm bảo cho Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả; từng bước thay đổi nhận thức, hành vi trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; cung cấp kiến thức, kỹ năng về nhận diện bạo lực gia đình, ngăn ngừa, ứng xử giải quyết mâu thuẫn; khuyến khích phát huy các giá trị truyền thống phong tục, tập quán tốt đẹp; giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.

Nguồn tin: Kim Chinh

Bài viết cùng chuyên mục