Thứ Bảy, 02/03/2024
Ngày đăng: 10/03/2022 / Lượt xem: 201

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022

     Ngày 09 tháng 3 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 35/KH-SVHTTDL về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022 với nhiều hoạt động phong phú, đổi mới trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

     Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022 nhằm mục đích lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số phục vụ người dân. Qua đó, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể - xã hội đối với những người viết sách, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

     Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022 diễn ra với nhiều hoạt động như tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Sách và Văn hóa đọc đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

     Ngoài việc tổ chức các hoạt động như: Trưng bày sách, báo, tạp chí, trưng bày mô hình sách nghệ thuật, tặng thẻ thư viện trong thời gian diễn ra triển lãm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các ngành, đơn vị chức năng tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 và vận động công chức, viên chức, người lao động trong ngành ủng hộ sách cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn…

     Các hoạt động sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 3 năm 2022 dự kiến đến hết tháng 7 năm 2022, trọng điểm từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 22/4/2022./.

Nguồn tin: Thu Hằng