Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 16/03/2022 / Lượt xem: 188

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban bành Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Xem file đính kèm: 

PHƯƠNG ÁN Mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

Nguồn tin: Văn phòng

Bài viết cùng chuyên mục