Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 29/03/2019 / Lượt xem: 165

Triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019

          Thực hiện Kế hoạch công tác gia đình năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Văn Học, huyện Na Rì và phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

          Ngày 13/3 và ngày 15/3/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Văn Học, huyện Na Rì và phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. Với hơn 100 đại biểu và học viên tham dự gồm: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác gia đình, phòng Văn hóa và Thông tin huyện (thành phố), lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình xã (phường), Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, đại diện một số hộ gia đình thuộc các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương lựa chọn triển khai Mô hình.

          Tại Lớp tập huấn, các đại biểu, học viên đã được các báo cáo viên giới thiệu các nội dung chủ yếu gồm: Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Hướng dẫn triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Bạo lực gia đình và kỹ năng tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Lễ ra mắt Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

 

          Việc triển khai Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; khuyến khích phát huy các giá trị truyền thống phong tục, tập quán tốt đẹp và cũng là dịp các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, hạnh phúc, cung cấp kiến thức, kỹ năng về nhận diện bạo lực gia đình, ngăn ngừa, ứng xử giải quyết mâu thuẫn.v.v.. tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam bình đẳng, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.

Nguồn tin: Kim Chinh

Bài viết cùng chuyên mục