Thứ Bảy, 02/03/2024
Ngày đăng: 01/11/2016 / Lượt xem: 88

Kiểm tra công tác gia đình năm 2016

          Ngày 25-26 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bắc Kạn tiến hành kiểm tra công tác gia đình tại 04 huyện: Chợ Mới, Pác Nặm, Na Rì và Ngân Sơn.

 

 Đồng chí Trần Quốc Oanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì đoàn kiểm tra tại huyện Pác Nặm

 

          Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với các thành viên của Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đoàn kiểm tra trao đổi một số vấn đề trong báo cáo, đề nghị cần làm rõ.

          Về ưu điểm, Ban chỉ đạo công tác gia đình các huyện, các xã được kiểm tra triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp lồng ghép tuyên truyền nội dung về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 10)...Tuy nhiên, bên cạnh đó, thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã cũng đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác gia đình, đặc biệt là về cán bộ phụ trách công tác gia đình còn kiêm nghiệm nhiều, kinh phí cấp cho triển khai các hoạt động về công tác gia đình chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, hầu như chưa có mục cấp kinh phí riêng.

          Các địa phương đề nghị Đoàn kiểm tra quan tâm đến vấn đề cấp kinh phí, tài liệu tuyên truyền cho công tác phòng chống bạo lực gia đình, tập huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác gia đình tại cơ sở. Các đoàn kiểm tra đã ghi nhận kết quả triển khai các hoạt động công tác gia đình đạt được trong 9 tháng đầu năm, đề nghị Ban chỉ đạo công tác gia đình các huyện, xã cần có sự quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt công tác thu thập xử lý số liệu; bám sát hướng dẫn của cấp trên xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình với các ban, ngành tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; tuyên truyền trọng điểm công tác giáo dục đời sống trong gia đình. Đối với các kiến nghị đoàn ghi nhận sẽ kiến nghị với Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh./.

Nguồn tin: Kim Dung

Bài viết cùng chuyên mục