Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 12/08/2016 / Lượt xem: 179

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XI)

          Ngày 11/8/2016, Đảng bộ Sở VHTT&DL tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc, toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động toàn ngành.

          Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 6 nghị quyết chuyên đề thông qua tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) gồm: Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về thực hiện xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 - 2020.

          Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết được tổ chức nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở VHTTDL nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), qua đó tạo đồng thuận, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Nguồn tin: Hoàng Hiền