Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 29/04/2020 / Lượt xem: 161

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

          Nhằm tuyên truyền sâu rộng về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, ngày 29/4/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 495/SVHTTDL - QLVH về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau: hướng dẫn nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 22/5/2020; tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: căng treo băng rôn, khẩu hiệu; tăng cường theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin trên các bảng điện tử, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo tính thời sự và có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục.

Nguồn tin: Kim Oanh