Ngày đăng: 14/04/2023 / Lượt xem: 207

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của đơn vị dự toán Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của đơn vị dự toán Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem chi tiết tại file đính kèm

Nguồn tin: Văn Phòng Sở

Bài viết cùng chuyên mục