Ngày đăng: 15/05/2022 / Lượt xem: 123

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nguồn tin:

Bài viết cùng chuyên mục