Ngày đăng: 26/01/2022 / Lượt xem: 147

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn

Chi tiết tại file đính kèm

Nguồn tin: