Thứ Bảy, 02/03/2024
Ngày đăng: 29/08/2023 / Lượt xem: 102

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nguồn tin: Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Bắc Kạn