Ngày đăng: 24/10/2023 / Lượt xem: 288

Khảo sát hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

      Khảo sát hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là một trong những nhiệm vụ thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai trong lĩnh vực thư viện.

      Nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tăng cường khả năng tiếp cận thông tin tri thức cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ tài nguyên thông tin thư viện cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa đọc chất lượng, hiệu quả; hình thành thói quen, nhu cầu phát triển, kỹ năng và phong trào đọc sách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi.

      Nội dung tủ sách hướng đến “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch; cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân, gia đình, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân tộc thiểu số; Giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của gia đình, thôn bản, làng xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu các phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số; các mô hình phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm du lịch vùng dân tộc thiểu số; Các chủ đề khác có liên quan đến các dân tộc thiểu số phù hợp với đối tượng thụ hưởng.

      Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn giao Thư viện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau: Tham mưu, đề xuất danh sách các xã trên địa bàn để xây dựng tủ sách cộng đồng theo tiêu chí đề ra; khảo sát hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng tại các thôn thuộc đối tượng hưởng thụ năm 2023; lựa chọn vốn tài liệu phù hợp; tổ chức bàn giao tủ sách cộng đồng; tổ chức tập huấn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ đối với người làm phụ trách tủ sách cộng đồng.

      Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ, trong thời gian từ ngày 11/10 đến ngày 18/10/2023 Thư viện tỉnh đã tiến hành khảo sát điểm xây dựng tủ sách cộng đồng tại 9 thôn gồm: thôn Bắc Lanh Chang - xã Lục Bình, thôn Địa Cát - xã Vi Hương, thôn Cáng Lò - xã Nguyên Phúc (thuộc huyện Bạch Thông); Thôn Pù Lùng 2 - xã Xuân Lạc, thôn Đon Mạ - xã Yên Phong, thôn Hợp Tiến- xã Bản Thi (thuộc huyện Chợ Đồn); Thôn Chợ Tinh 2 - xã Yên Hân, thôn Bản Nhuần 1 - xã Quảng Chu, thôn Phiêng Luông - xã Thanh Mai (thuộc huyện Chợ Mới). Theo Kế hoạch đến hết ngày 02/11/2023 Thư viện tỉnh sẽ hoàn thành việc khảo sát 25 điểm tại các thôn.

      Thành phần tham gia khảo sát gồm đại diện Thư viện tỉnh, đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, đại diện lãnh đạo UBND xã, công chức văn hóa xã và người uy tín trong thôn. Qua khảo sát thực tế việc xây dựng tủ sách cộng đồng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương. Tại các thôn đều đảm bảo về cơ sở vật chất, có nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, kiên cố, đảm bảo diện tích lắp đặt giá sách, bàn ghế đọc sách phục vụ người dân. Qua trao đổi tại một số thôn trước đây đã được hỗ trợ tủ sách từ dự án Childfun, tủ sách phát luật, tuy nhiên đến nay đã không còn khai thác sử dụng, do tủ sách bị hư hỏng và thất thoát, không có người quản lý. Địa phương mong muốn được xây dựng tủ sách cộng đồng để giúp đồng bào nhân dân cùng các em học sinh có thêm nguồn tài liệu phục vụ cho học tập, công tác, giải trí, trau dồi kiến thức khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, nâng cao dân trí, từ đó góp phần tích cực phát triển văn hóa đọc ở vùng  đồng bào dân tộc thiểu số./.

Một số hình ảnh đoàn tham gia khảo sát

Đoàn khảo sát làm việc tại nhà Văn hóa thôn Cáng Lò, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông

Đoàn khảo sát làm việc tại nhà Văn hóa thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn

Đoàn khảo sát làm việc tại thôn chợ Tinh 2, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới

Nguồn tin: Nguyễn Thị Mỵ - Thư viện tỉnh Bắc Kạn