Ngày đăng: 01/11/2023 / Lượt xem: 227

Họp ban tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023

      Ngày 19/10/2023, tại huyện Chợ Đồn, Ban tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023 tổ chức họp để thống nhất các nội dung liên quan đến Ngày hội. Đồng chí Hà Văn Tiến, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch - Trưởng Ban tổ chức Ngày hội chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đông đủ các đồng chí thành viên Ban tổ chức Ngày hội cấp tỉnh.

Ảnh: Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch - Trưởng ban tổ chức Ngày hội phát biểu tại cuộc họp.

      Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Ngày hội, thống nhất các nhiệm vụ trước, trong, sau Ngày hội; việc phối hợp tổ chức các hoạt động trong Ngày hội của UBND huyện Chợ Đồn. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến góp ý, thảo luận tại cuộc họp, Trưởng ban Ban Tổ chức Ngày hội kết luận: Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023 được tổ chức vào ngày mùng 10 và 11 tháng 11 năm 2023, tại huyện Chợ Đồn, để Ngày hội diễn ra đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra, đề nghị các thành viên Ban tổ chức Ngày hội theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được phân công kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, đảm bảo tổ chức các hoạt động trong Ngày hội đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống xã hội và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh vùng đất, con người, truyền thống văn hóa, thể thao, tiềm năng phát triển du lịch của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Nguồn tin: Nhật Đại