Thứ Bảy, 02/03/2024
Ngày đăng: 22/11/2023 / Lượt xem: 110

Thực hiện bàn giao tủ sách cộng đồng cho các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

      Với mục đích xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong cộng đồng dân tộc thiểu số; hỗ trợ sách, thiết bị, vật tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Thư viện tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Theo đó, nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm: Mua giá sách, bàn ghế, trang bị vật tư và mua tài liệu, sách có nội dung về: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch; cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân tộc thiểu số và chủ đề khác có liên quan đến dân tộc thiểu số phù hợp với đối tượng thụ hưởng. Thư viện tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định hỗ trợ sách, thiết bị và vật tư cho 25 tủ sách cộng đồng với số lượng cụ thể như sau: Tổng số sách là 141 tên sách/5.498 cuốn với tổng trị giá tiền là 484.152.000 đồng; Thiết bị, vật tư gồm: 25 giá sách, 25 biển tên tủ sách, 25 con dấu, 25 bộ bàn ghế (mỗi bộ gồm: 01 bàn, 02 ghế) với tổng trị giá tiền là 143.950.000 đồng.

      Thời gian từ ngày 08/11/2023 đến ngày 22/11/2023 Thư viện tỉnh đã tiến hành bàn giao tủ sách cho 09 thôn, cụ thể: Thôn Hợp Tiến - xã Bản Thi, thôn Pù Lùng 2 - xã Xuân Lạc, thôn Đon Mạ - xã Yên Phong (thuộc huyện Chợ Đồn); Thôn Phiêng Luông - xã Thanh Mai, thôn Chợ Tinh 2 - xã Yân Hân, thôn Bản Nhuần 1 - xã Quảng Chu (thuộc huyện Chợ Mới); Thôn Khuổi Sliến - xã Mỹ Phương, thôn Bản Lùng - xã Chu Hương, thôn Nà Giảo - xã Yến Dương (thuộc huyện Ba Bể). Theo kế hoạch đến ngày 21/12/2023 Thư viện tỉnh sẽ hoàn thành việc bàn giao tủ sách cộng động cho các thôn và tiếp tục triển khai nhiệm vụ tập huấn nghiệp vụ cho người phụ trách tủ sách cộng đồng.

      Trong quá trình triển khai thực hiện Thư viện tỉnh đã nhận được sự quan tâm phối hợp của UBND các xã, bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chỉ đạo hoạt động tủ sách theo yêu cầu của Dự án đề ra. Ngoài ra việc hình thành và đưa vào hoạt động của các tủ sách cộng đồng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của những người uy tín trong thôn và của người dân địa phương góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

      Một số hình ảnh bàn giao tủ sách cộng đồng tại các huyện:

Bàn giao tủ sách cộng đồng thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn

Bàn giao tủ sách cộng đồng thôn Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới

Bàn giao tủ sách cộng đồng thôn Nà Giảo, xã Yến Dương, huyện Ba Bể

 

Nguồn tin: Lương Thị Thu Hoài - Thư viện tỉnh Bắc Kạn