Thứ Bảy, 02/03/2024
Ngày đăng: 29/11/2023 / Lượt xem: 36

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nguồn tin:

Bài viết cùng chuyên mục