Ngày đăng: 29/11/2023 / Lượt xem: 74

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc  thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nguồn tin:

Bài viết cùng chuyên mục