Thứ Bảy, 20/04/2024
Ngày đăng: 11/01/2024 / Lượt xem: 13898

Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen cho tập thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2023

Đ/c Hà Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen và giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị 

      Ngày 10/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại Hội trường Kho bạc Nhà nước tỉnh.

      Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

      Dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; Ban quản lý Khu du lịch Ba Bể; Hiệp hội Du lịch Bắc Kạn; Trưởng, phó các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL…

      Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, tập trung làm rõ những hạn chế, vướng mắc, đề xuất những giải pháp có tính đột phá để Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn có bước phát triển vững chắc, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn. Một số vấn đề cần tập trung làm rõ cụ thể như: Thực trạng và giải pháp tham mưu bố trí và huy động nguồn lực để tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; giải pháp tham mưu đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp; việc hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc dựa trên văn hóa, di sản, thiên nhiên, con người Bắc Kạn; nguồn vốn đầu tư công dành cho phát triển du lịch; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm du lịch; giải pháp xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, thể thao tại cơ sở; giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tốt đẹp của các dân tộc phục vụ phát triển du lịch; giải pháp để nâng cao quy mô, chất lượng các hoạt động sự kiện trên địa bàn tỉnh; giải pháp thúc đẩy văn hóa đọc trong thời đại số…

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những thành tích mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong năm 2023, đồng thời tiếp tục đề nghị thời gian tới Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục triển khai nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh; Ngành cần tạo ra các chương trình và sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch đa dạng và hấp dẫn để thu hút du khách và tạo ra những trải nghiệm độc đáo, riêng có và không thể quên về Bắc Kạn; tiếp tục kiên trì, sáng tạo, cụ thể hóa “Đề cương văn hóa Việt Nam” như Bác Hồ đã dạy: “Văn hóa liên lạc mật thiết với chính trị. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ… Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do… có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng mình”; tìm tòi, sáng tạo, xây dựng Đề án “đặc sắc đầu nguồn sông Cầu” nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp các dân tộc, danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử… vùng đầu nguồn sông Cầu, biến các giá trị đó thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có để thu hút khách du lịch; chuẩn bị thật tốt các điều kiện để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia Chấn hưng văn hóa đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Quốc Hội. Đồng thời đề nghị các ngành các cấp cần ưu tiên các nguồn lực để chủ động tổ chức các hoạt động động văn hóa, thể thao và du lịch; trong tham mưu, Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch cần phải chủ động rà soát, xây dựng các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phủ hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; các ngành, các cấp phải tích cực phối hợp với Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch để tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch, tạo điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, góp phần khai thác, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, từng bước hình thành các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch và lễ hội thường kỳ, sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh Bắc Kạn. Kết thúc bài phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã đặt ra phương châm hành động cho ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn trong năm 2024 và các năm tiếp theo với chủ đề: “Kỷ cương, sáng tạo – Đột phá Du lịch – Đặc sắc Văn hoá – Mạnh mẽ Thể thao”.

      Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị đã tổ chức công bố các Quyết định khen thưởng và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch  tỉnh Bắc Kạn năm 2023; Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2023; Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 03 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phát triển lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023

Nguồn tin: Cà Nguyễn Duyên - Văn phòng Sở