Thứ Tư, 17/04/2024
Ngày đăng: 05/12/2022 / Lượt xem: 538

Tổ chức tập huấn, truyền dạy Hát then- Đàn tính năm 2022

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy Hát then- Đàn tính năm 2022 cho các học viên có khả năng và có niềm đam mê với làn điệu hát Then, tạo điều kiện cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật hát Then được giao lưu, học hỏi, rèn luyện nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực nghệ thuật quần chúng, qua đó từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

          Lớp tập huấn Hát then- Đàn tính được tổ chức tại Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn với 80 học viên tham gia đến từ 7 huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong thời gian tập huấn, Nghệ sĩ nhân dân Nông Xuân Ái, Nguyên Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc và các giảng viên khác luôn truyền dạy nhiệt tình, trách nhiệm truyền đạt những kiến thức về hát then đàn tính cho học viên. Các học viên với tinh thần tự  giác, niềm đam mê và quyết tâm cao, đã thực hiện tốt nội quy của lớp tập huấn, chủ động học tập nghiêm túc, tiếp thu nội dung truyền dạy của giảng viên. Kết quả, sau 10 ngày tham gia lớp học, các học viên đã hát được nhiều bài hát then, sử dụng đàn tính thành thạo và thực hiện hòa tấu khá tốt.

 

Tiết mục hát then - đàn tính biểu diễn báo cáo nghiệm thu của học viên lớp tập huấn

 

          Việc tổ chức thành công lớp tập huấn truyền dạy Hát then- Đàn tính năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phần nào đã góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá một cách bền vững, tạo nguồn lực để phát triển du lịch; thúc đẩy phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng phát triển sâu rộng, đều khắp; góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu cầu hưởng thụ và sáng tạo của nhân dân địa phương.

Nguồn tin: Thu Hằng