STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 645/UBND Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 27/09/2023
2 56/2023/NĐ-CP Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo 24/07/2023
3 02/ĐL-SVHTTDL Điều lệ giải Vô địch Đẩy gậy - Kéo co tỉnh Bắc Kạn năm 2023 07/02/2023
4 01/ĐL-SVHTTDL Điều lệ giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX, năm 2023 06/02/2023
5 2946/SDL-VP Mời tham gia Hội chợ Du lịch trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 17/10/2022
6 1482/SVHTTDL-QLDL Kế hoạch tổ chức Lễ hội "Hoa Tam giác mạch" lần thứ VIII tỉnh Hà Giang, năm 2022 11/10/2022
7 2809/KH-SVHTTDL Kế hoạch tổ chức cuộc thi "sáng tác âm nhạc tỉnh Hoà Bình năm 2022" 04/10/2022
8 310/QĐ - SVHTTDL Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 14/09/2022
9 252/QĐ - SVHTTDL Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 10/08/2022
10 243 /QĐ - SVHTTDL Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 19/07/2022