Your Title

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
-9 05/KH-SVHTTDL Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 09/01/2024
-8 645/UBND Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X 27/09/2023
-7 56/2023/NĐ-CP Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo 24/07/2023
-6 02/ĐL-SVHTTDL Điều lệ giải Vô địch Đẩy gậy - Kéo co tỉnh Bắc Kạn năm 2023 07/02/2023
-5 01/ĐL-SVHTTDL Điều lệ giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX, năm 2023 06/02/2023
-4 2946/SDL-VP Mời tham gia Hội chợ Du lịch trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 17/10/2022
-3 1482/SVHTTDL-QLDL Kế hoạch tổ chức Lễ hội "Hoa Tam giác mạch" lần thứ VIII tỉnh Hà Giang, năm 2022 11/10/2022
-2 2809/KH-SVHTTDL Kế hoạch tổ chức cuộc thi "sáng tác âm nhạc tỉnh Hoà Bình năm 2022" 04/10/2022
-1 310/QĐ - SVHTTDL Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 14/09/2022
0 252/QĐ - SVHTTDL Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 10/08/2022